Sunday, January 29, 2006

And it begins

Ni hao. Wo jiao John. Wo yao zhege boke tiyan.

Jintian zaijian, Xinnian kulile!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home